مشارکت های اجتماعی

EN

نشت یاب هوشمند آکوستیک آب PERIJA-PLUS

نشت یاب هوشمند آکوستیک آب PERIJA-PLUS

نشت یاب هوشمند آکوستیک آب PERIJA-PLUS

منتخب طلایی مسابقات ملی طراحی ایران، آیدیران! راه حلی مطمئن و ابزاری هوشمند جهت کشف نشت آب در شبکه های فلزی و غیرفلزی با حساسیت بسیار بالا دفت عملکرد و قدر نشت یابی بسیار بالا کاربری آسان! عملکرد هوشمند! قابلیت های ارتباط با نرم افزار GIS امکان تهیه و ارسال گزارش نشت

ویدیوهای های مرتبط