چشم انداز یا آرمان شرکت فرآیند ارقام پرداز
FAP Vision

چشم انداز یا آرمان شرکت فرآیند ارقام پرداز

شرکت فرآیند ارقام پرداز در نظر دارد با توجه به دستیابی به تمامی اهداف برنامه ریزی شده خود با ارائه ی سبد کاملی از محصولات تولیدی ” کارآمد ، با کیفیت و خلاقانه ” و کاهش محصولات وارداتی بگونه ای که تا سال 1410 واردات خود را به صفر برساند، به عنوان برترین تولید کننده تجهیزات آشکارسازی و ابزار دقیق تاسیسات در ایران تبدیل گردد و همزمان جزء زنجیره تامین تجهیزات حوزه فعالیت و خواستگاه آموزش و تربیت نیروی متخصص شرکت های دولتی و خصوصی کشورهای منطقه قرار گیرد.

در راستای توصیف چشم انداز فوق، دستیابی به بالاترین سطح کیفیت محصولات و بالاترین سطح کیفی و کمی خدمات آموزشی و پشتیبانی و رضایت مندی حداکثری مشتریان جزء اهداف و آرمان های شرکت می باشد.

شرکت فرآیند ارقام پرداز

رهبر و پیشرو صنعت آشکارسازی زیرسطحی ایران

یک دنیا تفاوت ، بی نهایت نوآوری®