جوایز و افتخارات
FAP Awards and Honors

جوایز و افتخارات

تقدیرنامه حامیان مالی برتر

«همایش ملی مدیریت کیفیت آب»

تقدیر از شرکت فرآیند ارقام پرداز توسط انجمن آب و فاضلاب ایران در چهارمین همایش ملی مدیریت مصرف آب – آذرماه 1402

لوح عضویت

«سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور»

شرکت فرآیند ارقام پرداز با شماره عضویت 21015485 در این سازمان عضو می باشد.

لوح سپاس

«دوازدهمین نمایشگاه بین المللی نفت , گاز ,پالایش و پتروشیمی- ایران – عسلویه  اسفند ماه ۱۳۹۹

از این شرکت در دوره حضور خود در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی نفت , گاز ,پالایش و پتروشیمی- ایران – عسلویه . تقدیر شد.

تقدیرنامه

«بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت , گاز ,پالایش و پتروشیمی- بهمن ماه ۱۳۹۹

از این شرکت در دوره حضور خود در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت , گاز ,پالایش و پتروشیمی . تقدیر شد.

گواهی غرفه برتر

«دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب» با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت – آذر ماه ۱۳۹۸

این شرکت در دوره حضور خود در همایش توانسته بعنوان غرفه برتر از سمت دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت انتخاب گردد.

مسابقه طراحی صنعتی ایران (آیدیران)

مسابقه طراحی صنعتی ایران – بهمن ماه ۱۳۹۷

این شرکت با دو محصول صادراتی خود با نام های PERIJA PLUS نشت یاب هشومند آکوستیک آب و FAP-SENSE دستگاه تست عملکرد کنتور آب در مسابقه برترین طراحی صنعتی ایران در سال 1397 شرکت کرده و هر دو محصول این شرکت از بین هزاران محصول ارائه شده به عنوان منتخب طراحی صنعتی ایران از این موسسه برگزیده شدند.

دومین دوره تقدیر از تامین کنندگان برتر

شرکت گاز استان تهران – آذرماه ۱۳۹۷

چهاردهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت آب و فاضلاب ایران

۱۱ الی ۱۴ مهرماه ۹۷ نمایشگاه بین المللی تهران

شرکت دانش بنیان تولیدی فرآیند ارقام پرداز تولید کننده تجهیزات دانش بنیان در زمینه آشکارسازی ابزار دقیق تاسیسات در این دوره از نمایشگاه مفتخر به دریافت لوح گردید

گواهینامه چهره های ماندگار مدیریت صنعت، معدن و تجارت

دوازدهم مهرماه ۹۷ – سالن همایش های سازمان صدا و سیما

مدیرعامل محترم شرکت دانش بنیان فرآیند ارقام پرداز، خانم مهندس الهام ملزوماتی گواهینامه چهره های ماندگار مدیریت صنعت، معدن و تجارت را از مرکز پژوهش دریافت نمودند.

پروانه عضویت در انجمن کیفیت و بهره برداری ایران

دوازدهم مهرماه ۹۷ – سالن همایش های سازمان صدا و سیما

شرکت دانش بنیان فرآیند ارقام پرداز مفتخر به دریافت پروانه عضویت در انجمن کیفیت و بهره برداری ایران گردید

گواهینامه برند ملی از کنفدراسیون برند ایرانی

دوازدهم مهرماه ۹۷ – سالن همایش های سازمان صدا و سیما

شرکت دانش بنیان فرآیند ارقام پرداز مفتخر به دریافت گواهینامه برند ایرانی از کنفدراسیون ایرانی گردید.

گواهینامه iso9001

دوازدهم مهرماه ۹۷ – سالن همایش های سازمان صدا و سیما

شرکت دانش بنیان تولیدی فرآیند ارقام پرداز تولید کننده تجهیزات دانش بنیان در زمینه آشکارسازی ابزار دقیق تاسیسات در این همایش مفتخر به دریافت گواهینامه گردید

دریافت کارت کارآفرینی از مرکز پژوهش و آموزش مدیریت ایران

دوازدهم مهرماه ۹۷ – سالن همایش های سازمان صدا و سیما

شرکت دانش بنیان فرآیند ارقام پرداز مفتخر به دریافت کارت کارآفرینی از مرکز پژوهش و آموزش مدیریت ایران گردید.

اولین همایش ملی مدیریت مصرف و هدر رفت آب

۲۸ و ۲۹ آذرماه ۹۶ دانشگاه شهید بهشتی

شرکت دانش بنیان تولیدی فرآیند ارقام پرداز تولید کننده تجهیزات دانش بنیان در زمینه آشکارسازی ابزار دقیق تاسیسات در این همایش مفتخر بعنوان اسپانسر مفتخر به دریافت تندیس گردید

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران

بیست و چهارم مهرماه ۹۶ – نمایشگاه بین المللی تهران

شرکت دانش بنیان تولیدی فرآیند ارقام پرداز تولید کننده تجهیزات دانش بنیان در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران بعنوان شرکت برتر تولید کننده تجهزات دانش بنیان در زمینه آشکارسازی ابزار دقیق تاسیسات انتخاب و مفتخر به دریافت تندیس این دوره از نمایشگاه بین المللی گردید.

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران

هفتم مهرماه ۹۵ – نمایشگاه بین المللی تهران

شرکت دانش بنیان تولیدی فرآیند ارقام پرداز تولید کننده تجهیزات دانش بنیان در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران بعنوان شرکت برتر تولید کننده تجهزات دانش بنیان در زمینه آشکارسازی ابزار دقیق تاسیسات انتخاب و مفتخر به دریافت تندیس این دوره از نمایشگاه بین المللی گردید.

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز

دهم خرداد ماه ۹۶

شرکت دانش بنیان تولیدی فرآیند ارقام پرداز در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز بعنوان شرکت برتر در عرصه تولید تجهیزات دانش بنیان در زمینه آشکارسازی ابزار دقیق تاسیسات در این نمایشگاه مفتخر به دریافت تندیس گردید.

دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب

۲۸ و ۲۹ آذرماه ۹۶ دانشگاه شهید بهشتی

شرکت دانش بنیان تولیدی فرآیند ارقام پرداز تولید کننده تجهیزات دانش بنیان در دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران بعنوان شرکت برتر مفتخر به دریافت لوح این دوره از نمایشگاه بین المللی گردید.

نخستین جشنواره و نمایشگاه توانمندیهای بهره برداری در صنعت آب و فاضلاب

بیست و یکم بهمن ماه ۹۱

شرکت دانش بنیان تولیدی فرآیند ارقام پرداز تولید کننده تجهیزات دانش بنیان در زمینه آشکارسازی ابزار دقیق تاسیسات در نخستین جشنواره و نمایشگاه توانمندیهای بهره برداری در صنعت آب و فاضلاب مفتخر به دریافت لوح این دوره از جشنواره گردید.

سومین نمایشگاه تخصصی انرژی (نفت،گاز،نیرو، پتروشیمی)

چهارم مهر ماه ۹۰

شرکت دانش بنیان تولیدی فرآیند ارقام پرداز تولید کننده تجهیزات دانش بنیان در زمینه آشکارسازی ابزار دقیق تاسیسات در این نمایشگاه مفتخر به دریافت تندیس گردید.

دومین نمایشگاه تخصصی انرژی (نفت،گاز،نیرو، پتروشیمی)

نهم بهمن ماه ۸۹

شرکت دانش بنیان تولیدی فرآیند ارقام پرداز تولید کننده تجهیزات دانش بنیان در زمینه آشکارسازی ابزار دقیق تاسیسات در این نمایشگاه مفتخر به دریافت تندیس گردید.

ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسسات آب و فاضلاب

پنجم آبان ماه ۸۹

شرکت دانش بنیان تولیدی فرآیند ارقام پرداز تولید کننده تجهیزات دانش بنیان در زمینه آشکارسازی ابزار دقیق تاسیسات در این نمایشگاه بعنوان شرکت برتر مفتخر به دریافت تندیس این دوره از نمایشگاه گردید.

هفتمین نمایشگاه فنی آوریهای نوین صرفه جویی در مصرف آب

بیستم آبان ماه ۸۴

شرکت دانش بنیان تولیدی فرآیند ارقام پرداز تولید کننده تجهیزات دانش بنیان در زمینه آشکارسازی ابزار دقیق تاسیسات در این نمایشگاه مفتخر به دریافت تندیس و لوح این نمایشگاه گردید.

هجدهمین نمایشگاه بین المللی نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی

اردیبهشت ماه ۹۲

شرکت دانش بنیان تولیدی فرآیند ارقام پرداز تولید کننده تجهیزات دانش بنیان در زمینه آشکارسازی ابزار دقیق تاسیسات در این نمایشگاه مفتخر به دریافت لوح گردید.

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی

اردیبهشت ماه ۹۳

شرکت دانش بنیان تولیدی فرآیند ارقام پرداز تولید کننده تجهیزات دانش بنیان در زمینه آشکارسازی ابزار دقیق تاسیسات در این نمایشگاه مفتخر به دریافت لوح گردید.

دومین نمایشگاه تخصصی و اولین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب

دی ماه ۸۴

شرکت دانش بنیان تولیدی فرآیند ارقام پرداز تولید کننده تجهیزات دانش بنیان در زمینه آشکارسازی ابزار دقیق تاسیسات در این نمایشگاه مفتخر به دریافت تندیس گردید.