ماموریت یا فلسفه وجودی شرکت فرآیند ارقام پرداز
FAP Mission

ماموریت یا فلسفه وجودی شرکت فرآیند ارقام پرداز

شرکت فرآیند ارقام پرداز تولید کننده و تامین کننده ی سیستم های آشکارساز زیرسطحی و تجهیزات ابزار دقیق تأسیسات در جهت ارائه محصولات مدرن برای شرکت های خدماتی تأسیسات، آب، گاز، برق، مخابرات، پالایشگاه ها، نیروگاه ها و حوزه ی وسیعی از صنایع دیگر فعال می باشد. شرکت فرآیند ارقام پرداز به منظور ارائه مناسب ترین و مدرن ترین راهکارها و تجهیزات ، گسترش دانش طراحی و تولید محصولات الکترونیکی، و راهکارهای نرم افزاری تا بر طرف نمودن نیاز کشور از واردات، دستیابی به بازارهای جهانی، ایجاد اشتغال و ارزش آفرینی برای ذینفعانش ایجاد گردیده است.

شرکت فرآیند ارقام پرداز

رهبر و پیشرو صنعت آشکارسازی زیرسطحی ایران

یک دنیا تفاوت ، بی نهایت نوآوری®