معرفی مدیران
FAP Managers

معرفی مدیران
Shahrokh-shabestari

شاهرخ شبستری

مشاورفنی حوزه تجهیزات و اجرا

کارشناس الکترونیک

Pedram-Ramadan

پدرام رمادان

مشاور فنی حوزه تجهیزات و آموزش

کارشناس الکترونیک

bahmani

سعید بهمنی

وکیل و مشاور حقوقی

وکیل پایه یک دادگستری

Hosein-Khakshoor

حسین خاکشور

مدیر تولید و پشتیبانی فنی

کارشناس الکترونیک

Maryam-Gholami

مریم غلامی

مدیر مالی و اداری

کارشناس حسابداری

saghar-mirhoseini

ساغر میرحسینی

مدیر بازرگانی و فروش

بازرگانی ، MBA

Reza-Khoshkerdar

رضا خوشکردار

مدیر تحقیقات و توسعه فن آوری

کارشناس ارشد الکترونیک

Bayadi-website

حسین بیادی

مسئول واحد طراحی صنعتی و ساخت و تولید

کارشناس ارشد طراحی صنعتی

profar2

فرشید اصلانی

مشاور فنی و مجری حوزه IT و SEO

کارشناس مهندسی نرم افزار

AmirHosein-Najah

امیرحسین نجاح

مشاور فنی و مجری حوزه فضای مجازی
Zhinos-Soghrati

ژینوس سقراطی

مشاور فنی و مجری طراحی ، چاپ و تبلیغات