معرفی مدیران
FAP Managers

معرفی مدیران
Mohamadreza-Azizi

محمدرضا عزیزی

رئیس هیات مدیره

کارشناس الکترونیک
MBA, DBA

Elham-Malzoomati

الهام ملزوماتی خیابان

مدیرعامل

کارشناس الکترونیک، MBA
کارشناس ارشد مهندسی پزشکی

Shahrokh-shabestari

شاهرخ شبستری

مشاورفنی حوزه تجهیزات و اجرا

کارشناس الکترونیک

Pedram-Ramadan

پدرام رمادان

مشاور فنی حوزه تجهیزات و آموزش

کارشناس الکترونیک

bahmani

سعید بهمنی

وکیل و مشاور حقوقی

وکیل پایه یک دادگستری

Hosein-Khakshoor

حسین خاکشور

مدیر تولید و پشتیبانی فنی

کارشناس الکترونیک

Maryam-Gholami

مریم غلامی

مدیر مالی و اداری

کارشناس حسابداری

saghar-mirhoseini

ساغر میرحسینی

مدیر بازرگانی و فروش

بازرگانی ، MBA

Reza-Khoshkerdar

رضا خوشکردار

مدیر تحقیقات و توسعه فن آوری

کارشناس ارشد الکترونیک

Ehsan-Shadi

احسان شادی

مسئول واحد نرم افزار و اپلیکیشن

کارشناس برق قدرت

tabatabaei

مهدی طباطبایی

مشاور مالی
Farshid-Aslani

فرشید اصلانی

مشاور فنی و مجری حوزه IT و تبلیغات
AmirHosein-Najah

امیرحسین نجاح

مشاور فنی و مجری حوزه فضای مجازی
Mohsen-esmayilzadeh

محسن اسماعیل زاده

مشاور فنی و مجری طراحی صنعتی ، ساخت و تولید
Zhinos-Soghrati

ژینوس سقراطی

مشاور فنی و مجری طراحی ، چاپ و تبلیغات