مشارکت های اجتماعی

EN

فلزیاب های تاسیساتی

فلزیاب های تاسیساتی

فلزیاب های تاسیساتی

فلزیاب های تاسیساتی با تکنولوژی القایی پالس و مگنومتر های صنعتی ساخت شرکت دانش بنیان فرآیند ارقام پرداز با قابلیت های تفکیک جنس و تعین عمق هدف با دقت عملکرد بسیار بالا مجهز به GPS و اپلیکیشن آندروید جهت آشکارسازی این اهداف می باشد. یک دنیا تفاوت، بی نهایت نوآوری ؛ شرکت دانش بنیان فرآیند ارقام پرداز، پیشرو و رهبر صنعت آشکارسازی زیرسطحی ایران

ویدیوهای های مرتبط