مشارکت های اجتماعی

EN

شانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران

نمايشگاه بين المللي صنعت آب و تاسيسات آب و فاضلاب ايران به عنوان بزرگترين رخداد صنعتي و تجاري ايران در اين حوزه كه سالانه با حضور جمع كثيري از شركتهاي توانمند داخلي و خارجي در زمينه صنعت آب و فاضلاب برپا مي گردد فرصت بسيار مغتنمي است تا شركتهاي فعال در اين صنعت دستاوردها و محصولات خود را در معرض بازديد دست اندركاران و متخصصان اين صنعت قرار دهند و با در نظر گرفتن روند تقاضاي بازارها و سمت و سوي رشد اين صنعت، فعاليتها و نوآوري هاي آتي خود را هدايت نمايند.
شرکت دانش بنیان فرآیند ارقام پرداز، طبق روال هر ساله خود امسال نیز در این نمایشگاه در سالن: 7 غرفه: 1244 با جدیدترین محصولات و راهکارهای تخصصی در حوزه صنعت آشکارسازی زیرسطحی و ابزار دقیق تاسیسات در خدمت شما می باشد.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp