مشارکت های اجتماعی

EN

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت , گاز ,پالایش و پتروشیمی

حضور شرکت دانش بنیان فرآیند ارقام پرداز، رهبر و پیشرو صنعت آشکارسازی زیرسطحی و ابزار دقیق تاسیات ایران در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت , گاز ,پالایش و پتروشیمی
زمان : 3 الی 6 بهمن 1399
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp