مشارکت های اجتماعی

EN

نمایشگاه

Exhibition and Trade Show

در تمامی نمایشگاه های تخصصی حوزه نفت ، گاز ، پتروشیمی ، آب و فاضلاب ، برق ، مخابرات ، خطوط لوله ، فن آوری های کاهش آب بدون درآمد ، خردگی و حفاظت کاتودیک ، الکترونیک ، نوآوری و نرم افزار پذیرای حضور پر شور شما مخاطبین محترم بوده ایم.
شرکت دانش بنیان فرآیند ارقام پرداز با حضور در نمایشگاه ها توانمندی های فنی و علمی خود را معرفی و جدیدترین دستاوردهای حاصل از تحقیق ، توسعه و نوآوری خود جهت معرفی و همفکری با مشتریان و همراهان خود ارائه می نماید.