مشارکت های اجتماعی

EN

لوله آب

لوله آب
آخرین اخبار منتشر شده
لوله آب

نشت یابی خطوط انتقال آب در شبکه تاسیسات آب

نشت یابی خطوط انتقال آب و معرفی تکنیک استفاده از سنسورهای داخل شونده به لوله با استفاده از نشت یاب های نویز کرولیتور جهت کشف نشت خطوط انتقال آب و خطوط قطر بالا

لوله آب

شناخت انواع لوله های آب، مزایا و معایب هر یک

انواع لوله های آب جهت لوله کشی تاسیسات آب خانگی و صنعتی استفاده میشوند. با توجه به تنوع محیط استفاده و مشخصات طراحی و آب انتقالی انواع مختلفی از لوله های آب ساخته شده اند که هر یک مشخصات فنی منحصربفرد خود را دارند. در این مقاله سعی شده است هر چند مختصر اطلاعات مفیدی از مشخصات اصلی و کلیدی هر یک از انواع جنش لوله های آب مرسوم در جهان ارائه شود. انتخاب لوله با جنس مناسب موجب فرسودگی کمتر تاسیسات و نشت کمتر میشود. یکی از تکنیک های کاهش هدررفت آب و آب بدون درآمد جلوگیری از بروز و مانع شدن از فراهم سازی محیط نشت می باشد. انواع جنس لوله های آب بدلیل مشخصات فیزیکی خود صدای نشت آب متفاوتی ایجاد می کنند که پیشتر در مقاله ی همه چیز درباره ی صدای نشت آب، مکانیزم و مشخصات نشت آب بررسی گردید و نیاز به تجهیزات بعضا متفاوتی جهت نشت یابی خواهند داشت که در مقاله تجهیزات استاندارد و پیشرفته نشت یابی شبکه آب بررسی میشوند.