مشارکت های اجتماعی

EN

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت , گاز ,پالایش و پتروشیمی

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت , گاز ,پالایش و پتروشیمی

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت , گاز ,پالایش و پتروشیمی

حضور شرکت دانش بنیان فرآیند ارقام پرداز، رهبر و پیشرو صنعت آشکارسازی زیرسطحی و ابزار دقیق تاسیات ایران در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت , گاز ,پالایش و پتروشیمی زمان : 3 الی 6 بهمن 1399 محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

ویدیوهای های مرتبط