اولین همایش ملی مدیریت مصرف و هدررفت آب

مسأله آب و بحران کم آبی موضوعی نیست که تنها به امروز و دیروز و امسال و سال بعد محدود شود، موضوعی است که حداقل در سال های اخیر بسیار درباره آن خوانده و شنیده ایم، بحرانی که برای مدیریت آن همه ما در آن سهم داریم و باید برای حفظ این سرمایه بکوشیم. در […]