مشارکت های اجتماعی

EN

مشاوره و اجرا پروژه های اجرایی

مشاوره و اجرا پروژه های اجرایی

در صورت تقاضا، واحد فنی و اجرایی شرکت کلیه مراحل مشاوره جهت شناسایی نیازهای مشتریان و کارفرما ، تعریف پروژه و هماهنگی اجرای پروژه را با توجه به نیازهای فنی و منطبق با شرایط محیطی و خواسته کارفرما انجام می دهد.
کلیه پروژه های اجرای ارجاع شده به شرکت دانش بنیان فرآیند ارقام پرداز توسط شرکت فرآیند زمین پرداز (سهامی خاص) مجری پروژه های آشکارسازی زیرسطحی انجام میگیرد لذا می توانید از طریق این لینک تقاضای اجرای پروژه درخواست خدمات خود را ارائه نمایید.

 

زمینه های فعالیت شرکت فرآیند زمین پرداز (سهامی خاص) بعنوان مجری پروژه های آشکارسازی زیر سطحی به شرح زیر می باشد:

-پیمایش و نشت یابی تاسیسات آب مراکز تجاری ، نیمه صنعتی و صنعتی (آب شرب ، آب بخش خنک کننده ها ، آب آتش نشانی…)

-پیمایش و نشت یابی تاسیسات نفت و میعانات نفتی ( خطوط انتقال ، خطوط توزیع )

-طراحی و پیاده سازی سیستم مونیتورینگ نشت آب تاسیسات مجتمع های مسکونی و صنعتی

-آشکارسازی خطوط لوله و کابل فلزی و غیرفلزی تاسیسات مدفون در خاک (آب ، گاز ، نفت ، مخابرات ، برق …)

-تهیه نقشه ازبیلت با دقت یک به یک در تاسیسات شهری ، صنعتی و …

-پیمایش و آشکارسازی تاسیسات معارض در مسیر لوله گذاری یا کابل گذاری در محیط های شهری، بین شهری و صنعتی

-عیب یابی پوشش و تست عایق خطوط لوله گاز ، نفت و مشتقات نفتی

-عیب یابی عایق کابل های مدفون برق

-بازرسی و اسکن سازه های بتنی

-بازرسی خاک بستر، وضعیت بدنه خطوط انتقال لوله و بررسی سلامت محیط دفن و بدنه تاسیسات

-پایش و کشف انشعابات غیرمجاز خطوط انتقال و توزیع (آب ، گاز ، نفت و میعانات نفتی) در محیط های شهری ، بین شهری و صنعتی

جهت اطلاعات بیشتر می توانید از وب سایت رسمی شرکت فرآیند زمین پرداز دیدن نمایید و یا با واحد فروش شرکت تماس برقرار نمایید.

مشاوره و اجرای پروژه های اجرایی

مرحله 1 از 2

مشخصات فردی