مشارکت های اجتماعی

EN

برگزاری کارگاه عملی و تست میدانی

برگزاری کارگاه عملی و تست میدانی

متقاضی و مشتریان شرکت در صورت نیاز به درک بیشتر از نحوه عملکرد و کیفیت تجهیزات معرفی شده توسط شرکت تقاضای برگزاری تست میدانی داشته باشند. کارشناسان واحد فروش و بازرگانی با هماهنگی واحد آموزش و تیم های اجرایی جهت دموی دستگاه و برگزاری نمایش کارکرد میدانی محصولات با هماهنگی اقدام می نمایند.
کارگاه های عملی و تست های میدانی با توجه به شرایط زمانی و تقاضای طرفین می تواند در تهران یا شهرستان مورد تقاضای مشتریان محترم برگزار گردد.

لازم به ذکر است شرکت فرآیند زمین پرداز (سهامی خاص) مجری پروژه های آشکارسازی زیرسطحی ، نشت یابی آب و میعانات نفتی ، تهیه نقشه ازبیلت تاسیسات ، عیب یابی پوشش و بازرسی خطوط انتقال … به عنوان بازوی اجرایی شرکت دانش بنیان فرآیند ارقام پرداز همزمان در چندین نقطه از کشور و در استان های بسیاری پروژه هایی مختلفی در حال اجرا دارد. با هماهنگی با واحد فروش و بازرگانی شرکت می توانید در محل اجرای برخی پروژه ها با تایید کارفرما حاضر باشید و از نزدیک دقت عمل و نحوه کارکرد تجهیزات را بررسی بفرمایید.

همچنین با ارائه زمان مناسب جهت هماهنگی برگزاری کارگاه عملی و تست میدانی در تهران و سراسر کشور جهت بسیاری از تجهیزات ممکن می باشد.

شرکت فرآیند ارقام پرداز بطور مستمر در مراکز استان ها کارگاه های عملی و سمینارهایی را بطور ماهیانه برگزار می نماید جهت حضور در این جلسات و کارگاه ها می توانید درخواست خود را در فرم مربوطه ثبت نمایید و یا از آخرین اطلاعات تقویم برگزاری کارگاه ها در خبرنامه های شرکت و یا در پیج اختصاصی خود در باشگاه مشتریان آگاه شوید.