لوله یاب کابل یاب خطوط غیر فلزی

مدرن ترین سیستم های تصویربرداری و اسکنر زیرسطحی. آشکارسازی زیرسطحی با تکنولوژی رادار، ماکروویو و آکوستیک ارائه شده از برترین برندهای جهان. کامل ترین تجهیزات لوله یاب کابل یاب خطوط غیرفلزی (پلی اتیلن) و سیستم های تصویربرداری از داخل بتن با امکان تصویربرداری دو بعدی و سه بعدی همراه با خروجی نرم افزارهای GIS

لوله یاب کابل یاب خطوط غیر فلزی

لوله یاب کابل یاب خطوط غیر فلزی

لوله یاب کابل یاب خطوط غیر فلزی

لوله یاب کابل یاب خطوط غیر فلزی

لوله یاب کابل یاب خطوط غیر فلزی