مشارکت های اجتماعی

EN

نشت یاب های آب و میعانات نفتی

نشت یاب های آب و میعانات نفتی

نشت یاب های حرفه ای شبکه تاسیسات توزیع و انتقال آب و مشتقات نفتی در این بخش ارائه شده است. انواع نشت یاب های آکوستیک، رادیویی (کرولیتور)، لاگرها ... با بالاترین تکنولوژی و قابلیت های میدانی. تجهیزات تخصصی در حوزه کاهش هدررفت آب و کشف نشت در شبکه توزیع و انتقال میعانات نفتی راهکارهای هوشمند ارائه شده می باشند.