مشارکت های اجتماعی

EN

نرم افزار و اپلیکیشن

نرم افزار و اپلیکیشن

به منظور افزایش بهره وری و دستیابی به امکانات وسیع حوزه دیجیتال کلیه محصولات شرکت فرآیند ارقام پرداز همراه با اپلیکیشن های تخصصی ارائه می گردد. در این بخش تنوع وسیعی از اپلیکیشن های کاربردی و طراحی شده جهت فعالیت میدانی را مشاهده می نمایید. لازم به ذکر است کلیه اپلیکیشن های تولیدی این شرکت در سایت بازار نیز در دسترس می باشد و دارای پشتیبانی 24 ساعته می باشند.