مشارکت های اجتماعی

EN

مارکر و مارکریاب الکترونیکی

مارکر و مارکریاب الکترونیکی

مارکر و مارکریاب الکترونیکی، تکنولوژی نوین نشانه گذاری و مارک نمودن الکترونیکی نقاط حساس شبکه تاسیسات بجای استفاده از مارکرهای فیزیکی ، رنگ و شابلون را در این بخش خواهید دید. سیستم های مدرن نشانه گذاری الکترونیکی با طول عمر چند ده سال، بدون نیاز به باتری و نصب ساده یک راهکار استاندارد جهانی در هوشمندسازی تاسیسات شهری و رعایت پروتکل های پدافند غیرعامل می باشد.