مشارکت های اجتماعی

EN

لوله یاب کابل یاب خطوط فلزی

لوله یاب کابل یاب خطوط فلزی

لوله یاب کابل یاب خطوط فلزی، یک مجموعه تخصصی از محصولات در زمینه آشکارسازی خطوط لوله و کابل های فلزی مدفون در خاک در این بخش پیشنهاد میشود، تجهیزاتی هوشمند و مدرن با هدف کشف ، مسیریابی ، تعیین عمق ، جهت ... خطوط توزیع و انتقال لوله های فلزی ، کابل های برق (مرده و حامل جریان) ، کابل های مخابراتی ، فیبرهای نوری دارای شیلد فلزی ، کشف انشعابات غیرمجاز فلزی ....