International English

لوله یاب کابل یاب خطوط غیرفلزی

لوله یاب کابل یاب خطوط غیرفلزی

لوله یاب کابل یاب خطوط غیرفلزی، تکنولوژی GPR یا رادارهای نفوز کننده در خاک جهت اسکن و تصویربرداری از زیر سطح زمین و. تکنیک Sound and Acoustic که بر اساس ایجاد ویبریشن بر روی خطوط غیرفلزی آب و گاز عمل می نماید دراین بخش معرفی میشوند. لازم به ذکر است شرکت فرآیند ارقام پرداز آمادگی عرضه کلیه برندهای مطرح در حوزه ی لوله یاب کابل یاب های غیر فلزی را داشته و کلیه خدمات آموزشی و پشتیبانی فنی آنها را ارائه مینماید.