مشارکت های اجتماعی

EN

فلزیاب های تاسیساتی

فلزیاب های تاسیساتی

فلزیاب های تاسیساتی، با هدف کشف و مرئی سازی دریچه ها، درب منهول ها، شیرخط ها و مفصل ها ... تجهیزات پیشرفته و حرفه ای فلزیاب های تاسیساتی با تکنولوژی های مختلف در این بخش ارائه شده است. نقاط دسترسی به شبکه تاسیسات از مهمترین نقاط جهت اندازه گیری ، کنترل و توسعه شبکه می باشد. کشف اهداف فلزی تاسیساتی مفقود شده و نامرئی در زیر زمین با صرف کمترین زمان و هزینه با تجهیزات پیشرفته ممکن شده است.