مشارکت های اجتماعی

EN

عیب یاب پوشش و تست عایق

عیب یاب پوشش و تست عایق

عیب یاب پوشش و تست عایق لوله و کابل، مدرن ترین و دقیق ترین عیب یاب های پوشش خطوط لوله و تست پوشش عایق خطوط لوله توزیع و انتقال و عیب یاب های عایق کابل های برق را در این بخش می یابید. لازم به ذکر است شرکت فرآیند ارقام پرداز آمادگی عرضه کلیه برندهای مطرح در حوزه ی تست پوشش و عیب یابی عایق لوله ها و کابل ها را داشته و کلیه خدمات آموزشی و پشتیبانی فنی آنها را ارائه مینماید.