مشارکت های اجتماعی

EN

دستگاه تست عملکرد کنتور آب

دستگاه تست عملکرد کنتور آب

یکی از بخش های بزرگ تشکیل دهنده میزان آب بدون درآمد در حوزه هدررفت ظاهری عملکرد ناصحیح و با خطای کنتورهای آب مشترکین مسکونی ، صنعتی و کشاورزی می باشد. دستگاه تست عملکرد کنتور آب با سنسور مغناطیسی و قابلیت های بسیار بالا و دقت خیره کننده در تمام محدوده ی عملکرد یک راهکار قابل حمل و مطمئن در این حوزه می باشد. دستگاه دقیق و مستحکم و پیشرفته ی FAP-SENSE PRO نشل جدید و ارتقاء یافته دستگاه FAP-SENSE با سنسور مغناطیسی بسیار دقیق امکان تست کنتورهای آب در سایز های مختلف را ارائه می نماید این محصول قادر است در محل مشترک بدون جدایش کنتور در زمان بسیار کوتاه و با کمترین هزینه کنتورهای معیوب یا با دقت کم در هر فلو مورد نظر کارفرما را تست و تشخیص دهد.