مشارکت های اجتماعی

EN

کاهش هدررفت ظاهری ، تست عملکرد کنتورهای آب

کاهش هدررفت ظاهری ، تست عملکرد کنتورهای آب

با توجه به تعاریف راهکارهای کاهش آب بدون درآمد ، شرکت فرآیند ارقام پرداز به عنوان پیشرو و رهبر صنعت آشکارسازی زیرسطحی ایران در بخش های ارائه شده در زیر برترین و جامع ترین تکنیک ها ، راهکارها و تجهیزات کاهش آب بدون درآمد و هدررفت آب را ارائه می نماید:

دستگاه پرتابل تست کنتورآب
از محصولات این بخش بزودی رونمایی می شود
فلومترهای دقیق پرتابل و ثابت
از محصولات این بخش بزودی رونمایی می شود