مشارکت های اجتماعی

EN

نشانه گذاری الکترونیکی نقاط کنترلی و دسترسی شبکه تاسیسات به جای نشانه گذاری فیزیکی

نشانه گذاری الکترونیکی نقاط کنترلی و دسترسی شبکه تاسیسات به جای نشانه گذاری فیزیکی

مارکرهای الکترونیکی یا نشانه گذاری الکترونیکی شبکه تاسیسات در نقط دسترسی و کنترلی شبکه تاسیسات مدفون نصب میشوند و غیر قابل رویت هستند و با استفاده از دستگاه آشکارساز مخصوص خود آن تاسیسات در فرکانس اختصاصی و استاندارد آن تاسیسات آشکار میشود. لازم به ذکر است مارکرها در عمق 50 تا 60 سانتیمتر خاک دفن میشوند و توسط دستگاه مارکریاب خود تا عمق 180 تا 210 سانتیمتر حتی زیر آوار ، خاک ، برف و … آشکار میشود و نخاله های فلزی بر عملکرد آن بی تاثیر است.

تکنولوژی EMS جهت موارد زیر کاربرد دارند:

-نشانه گذاری محل شیرخط های کنترلی تاسیسات آب ، گاز و …

-نشانه گذاری محل دریچه ها و منهول های تاسیسات آب ، گاز ، برق و مخابرات

-نشانه گذاری محل درپوش یا CAP

-نشانه گذاری محل تغییر عمق لوله یا کابل Bend

-نشانه گذاری محل مفصل ها و دست پیچ ها در تاسیسات برق و مخابرات و فیبرنوری

-نشانه گذاری محل تقاطع تاسیسات با یکدیگر

-نشانه گذاری محل چاه ها ، مخازن زیرزمینی و …

مارکرهای الکترونیکی شبکه تاسیسات EMS Electronic Marker System