مشارکت های اجتماعی

EN

عیب یابی عایق کابل های برق مدفون در خاک

عیب یابی عایق کابل های برق مدفون در خاک

مسیریابی کابل های مدفون می تواند برای کلیه کابل های برق حامل جریان و یا کابل های مرده با دقت بسیار بالا انجام شود. عمق دقیق کابل ، جهت خط سیر کابل و وجود هر انشعاب از کابل با دقت قابل تعیین و تشخیص است این شرایط برای کابل های روغنی نیز ممکن است.

در صورت وجود اتصالی بین هادی کابل و زمین با استفاده از سیستم عیب یاب عایق کابل و A-Frame تجهیزات پیشنهادی این شرکت میتوند همزمان با آشکارسازی مسیر کابل عیب یابی پوشش را نیز انجام دهد و نقطه دقیق عیب پوشش را تعیین نماید.

در مواقع تعمیرات ، توسعه شبکه انشعابات کابل های برق در کانال ها ، داکت ها ،… نیاز به تشخیص کابل مورد نظر از بین چندین کابل یا دسته کابل هستیم ، گاهی نیاز مند تشخیص یک هادی خاص داخل یک کابل هستیم و یا تشخیص فازها و نول از نظر جهت جریان و …. تمامی موارد فوق برای کابل های حامل جریان و بدون جریان و همچنین کلیه کابل های تک فاز و سه فاز و LV, MV موجود می باشد لذا خواهشمند است برحسب نیاز خود با مطالعه کامل مشخصات، تجهیز مناسب خود را انتخاب کنید و یا از کارشناسان واحد فروش شرکت مشاوره دریافت نمایید.

آشکارسازی انشعابات غیرمجاز شبکه فلزی آب