مشارکت های اجتماعی

EN

تشخیص و مشخص سازی کابل ها در دسته کابل های شبکه

تشخیص و مشخص سازی کابل ها در دسته کابل های شبکه

مسیریابی کابل های مدفون می تواند برای کلیه کابل های برق حامل جریان و یا کابل های مرده با دقت بسیار بالا انجام شود. عمق دقیق کابل ، جهت خط سیر کابل و وجود هر انشعاب از کابل با دقت قابل تعیین و تشخیص است این شرایط برای کابل های روغنی نیز ممکن است.

در صورت وجود اتصالی بین هادی کابل و زمین با استفاده از سیستم عیب یاب عایق کابل و A-Frame تجهیزات پیشنهادی این شرکت میتوند همزمان با آشکارسازی مسیر کابل عیب یابی پوشش را نیز انجام دهد و نقطه دقیق عیب پوشش را تعیین نماید.

در مواقع تعمیرات ، توسعه شبکه انشعابات کابل های برق در کانال ها ، داکت ها ،… نیاز به تشخیص کابل مورد نظر از بین چندین کابل یا دسته کابل هستیم ، گاهی نیاز مند تشخیص یک هادی خاص داخل یک کابل هستیم و یا تشخیص فازها و نول از نظر جهت جریان و …. تمامی موارد فوق برای کابل های حامل جریان و بدون جریان و همچنین کلیه کابل های تک فاز و سه فاز و LV, MV موجود می باشد لذا خواهشمند است برحسب نیاز خود با مطالعه کامل مشخصات، تجهیز مناسب خود را انتخاب کنید و یا از کارشناسان واحد فروش شرکت مشاوره دریافت نمایید.