مشارکت های اجتماعی

EN

تست پوشش و عیب یابی عایق لوله های خطوط انتقال و توزیع نفت ، میعانات نفتی ، گاز و میعانات گازی

تست پوشش و عیب یابی عایق لوله های خطوط انتقال و توزیع نفت ، میعانات نفتی ، گاز و میعانات گازی
عیب یاب پوشش و عیب یاب لوله و کابل با تکنولوژی ACVG و مسیریاب برد بلند خطوط فلزی لوله و کابل
عیب یاب عایق کابل های برق و نشت شیلد به زمین و ...