مشارکت های اجتماعی

EN

هجدهمین سالروز تاسیس شرکت فرآیند ارقام پرداز تولید کننده سیستم های آشکارساز زیر سطحی و ابزار دقیق تاسیسات

هجدهمین سالروز تاسیس شرکت فرآیند ارقام پرداز تولید کننده سیستم های آشکارساز زیر سطحی و ابزار دقیق تاسیسات مبارک باد. 
با آرزوی ارائه بهترین خدمات و مناسب ترین محصولات از تمام مشتریان این شرکت بابت پشتیبانی و همدلی با این مجموعه تشکر می کنیم. 
با آرزوی ایرانی سربلند 
شرکت دانش بنیان فرآیند ارقام پرداز 
“یک دنیا تفاوت ، بی نهایت نوآوری” 
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp