مشارکت های اجتماعی

EN

دریافت لوح تقدیر و تندیس تولید کننده و تامین کننده برتر سال 1396 از شرکت گاز استان تهران

شرکت دانش بنیان فرآیند ارقام پرداز تولید کننده و تامین کننده سیستم های آشکارساز زیر سطحی و ابزار دقیق تاسیسات طبق ارزیابی های شرکت گاز با کسب امتیاز A بعنوان یکی از شرکت های برتر ارائه دهنده خدمات و محصولات فنی و مهندسی شرکت گاز استان تهران انتخاب گردید.
” یک دنیا تفاوت ، بی نهایت نوآوری”
www.fap-company.com
021-57812
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp