مشارکت های اجتماعی

EN

جلسه مدیران شرکت فرآیند ارقام پرداز و شرکت .Fujitecom Inc ژاپن

جلسه مدیران شرکت فرآیند ارقام پرداز و مدیران شرکت فوجی تکام ژاپن به منظور نهایی سازی توافق های کاری و عقد قرارداد صادرات محصولات تولیدی شرکت فرآیند ارقام پرداز به ژاپن و همچنین بازدید از محصولات جدید شرکت فوجی تکام در شهرهای توکیو و مرکز تحقیقات و آموزش تخصصی نیزا برگزار گردید.

مذاکرات جهت صادرات نشت یاب های هوشمند آکوستیک سری PERIJA Plus ،PERIJA ES و PERIJA IS و سفارش گذاری دومین بخش از صادرات فلزیاب تاسیساتی CASPI-II و بازدید از جدیدترین لوله یاب کابل یاب خطوط فلزی ساخت شرکت فوجی تکام از مهمترین دستاوردهای این سفربوده است. همچنین در این سفر قرارداد همکاری بین واحد های تحقیقات و توسعه نوآوری دو شرکت جهت تولید محصولات مشترک منعقد گردید.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp