مشارکت های اجتماعی

EN

برگزاری کارگاه آموزشی در همایش ملی مدیریت مصرف و هدررفت آب

بحران کم آبی یکی از اصلی ترین چالش های پیش روی کشور در سال های اخیر است و مدیریت دقیق مصرف و برنامه ریزی جامع در بخش آب از راه های مقابله با این بحران به حساب می آید.
بدین منظور، شرکت دانش بنیان فرآیند ارقام پرداز با همکاری شرکت فرآیند زمین پرداز، با هدف شناسایی مشکلات صنعت آب کشور در بخش انتقال و توزیع و کاهش هدررفت آب تصفیه شده، کارگاه آموزشی با موضوع ” آشکارسازی انشعاب غیر مجاز در شبکه آب، تکنیک های کاهش هدررفت آب بدون درآمد” را با حضور مدیرعامل محترم شرکت برگزار کردند.
هم چنین در زمان برگزاری همایش ملی مدیریت مصرف و هدررفت آب، جناب آقای ستار محمودی سرپرست محترم وزارت نیرو، آقای مهندس جانباز مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، آقای مهندس سیدزاده مدیر دفتر مدیریت مصرف کشور، آقای مهندس جلیلی قاضی زاده  رئیس کمیته تخصصی هدررفت آب ، آقای دکتر حریری اصل عضو کمیته تخصصی هدررفت آب از کارگاه آموزشی شرکت بازدید به عمل آوردند.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp