مشارکت های اجتماعی

EN

برگزاری همایش چهره های ماندگار صنعت، معدن و تجارت

عنوان:برگزاری همایش چهره های ماندگار صنعت، معدن و تجارت
همایش چهره های ماندگار صنعت، معدن و تجارت در تاریخ 12 مهر ماه 97 در مرکز همایش های سازمان صدا و سیما برگزار گریدد. در این همایش سرکار خانم مهندس الهام ملزوماتی مدیر عامل محترم شرکت دانش بنیان فرایند ارقام پرداز موفق به دریافت لوح زرین و تندیس مدیریت برتر از سازمان صنعت ، معدن و تجارت گردیدند.
دریافت گواهینامه برند ملی از کنفدراسیون برند ملی و گواهینامه ISO 9001:2015 و گواهینامه چهره های ماندگار صنعت، معدن و تجارت و پروانه عضویت در انجمن کیفیت و بهره وری ایران و کارت کار آفرینی از مرکز پژوهش و آموزش مدیریت ایران از دیگر دستاوردهای شرکت در همایش بود.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp