مشارکت های اجتماعی

EN

فراخوان و مسابقات

Competitions

فراخوان و مسابقات

با هدف معرفی صنعت و افزایش توجه به نوآوری و خلاقیت و همچنین کشف افراد یا تیم های تحقیقاتی خلاق هر سال مسابقه بزرگ نوآوری و خلاقیت درصنعت آشکارسازی زیرسطحی و ابزار دقیق در چندین موضوع برگزار میشود.
جوایز نفیسی به سه نفر برنده انتخاب شده توسط تیم داوران مسابقه از طرف شرکت فرآیند ارقام پرداز تقدیم می گردد. جهت دریافت جزئیات حقوقی و قوانین شرکت در مسابقات سالیانه این شرکت در این بخش اطلاعات لازم را بررسی بفرمایید.