مشارکت های اجتماعی

EN

راهنمای تخمین میزان نشت آب در شبکه تاسیسات

تکنیک محاسبه و تخمین میزان هدررفت یا نشت آب از محل نشت لوله های آب

 

واحد تحقیقات و توسعه فن آوری (واحد فن آوری های آکوستیک)
شرکت دانش بنیان فرآیند ارقام پرداز

.Farayand Argham Pardaz Ltd. Co
Manufacturer of Underground Detection and Utility Instrument

راهنمای تخمین میزان نشت آب یکی از تکنیک های مورد نیاز تکنسین ها و متخصصین صنعت آب و بطور خاص کارشناسان کاهش هدررفت آب و آب بدون درآمد و نشت یابی آب می باشد. مستندسازی اطلاعات در زمان کشف نشت آب و زمان تعمیر و اصلاح محل نشت یکی از وظایف مهم پرسنل اجرایی شرکت های فعال در حوزه نشت یابی آب می باشد لذا روش و تکنیک محاسبه و تخمین میزان نشت و درج اطلاعات در مستندات و فرم نشت یابی بسیار می تواند مفید باشد لذا در صورت عدم وجود تجهیزات تخصصی اندازه گیری خروج آب از محل نشت از این راهنمای تخمین میزان نشت آب استفاده نمایید. www.fzp-company.com , fap-academy.com , www.fap-company.com به منظور اطلاعات بیشتر از طریق کانال های ارائه شده با ما در تماس باشید و ما را در ارائه بهتر مظالب علمی و کاربردی یاری نمایید.

راهنمای تخمین میزان نشت آب

پیش از بررسی روش تخمین میزان نشت آب جالب است نوع نشت های واقع شده بر روی برخی از انواع لوله های پر مصرف را بشناسیم اغلب نشت های آب در این نوع لوله های به شکل زیر رخ می دهند.

Types of leakage:

・CIP (Breakage, Joint)

・GP (Hole)

・PVC (Crack, Joint)

 

مرجع محاسبه بر حسب قطر و فشارآب خط لوله

Reference material Assuming Leakage Quantity

Reference material

 

راهنمای تخمین میزان نشت آب

Pipe Diameter: 100mm

 

Discharge distance: 80Cm
P:0.2MPa, Q: 75m3/h
P:0.3MPa, Q: 92m3/h
P:0.4MPa, Q: 106m3/h

Discharge distance: 40Cm
P:0.2MPa, Q: 40m3/h
P:0.3MPa, Q: 49m3/h
P:0.4MPa, Q: 56m3/h

Discharge distance: 20Cm
P:0.2MPa, Q: 25m3/h
P:0.3MPa, Q: 30m3/h
P:0.4MPa, Q: 35m3/h

 

راهنمای تخمین میزان نشت آب

Pipe Diameter: 75mm

 

 

Discharge distance: 130Cm
P:0.2MPa, Q: 75m3/h
P:0.3MPa, Q: 92m3/h
P:0.4MPa, Q: 106m3/h

Discharge distance: 60Cm
P:0.2MPa, Q: 40m3/h
P:0.3MPa, Q: 49m3/h
P:0.4MPa, Q: 56m3/h

Discharge distance: 20Cm
P:0.2MPa, Q: 8m3/h
P:0.3MPa, Q: 10m3/h
P:0.4MPa, Q: 12m3/h

 

 

 

 

راهنمای تخمین میزان نشت آب

Pipe Diameter: 50mm

 

Discharge distance: 150Cm
P:0.2MPa, Q: 40m3/h
P:0.3MPa, Q: 49m3/h
P:0.4MPa, Q: 56m3/h

Discharge distance: 80Cm
P:0.2MPa, Q: 20m3/h
P:0.3MPa, Q: 24m3/h
P:0.4MPa, Q: 28m3/h

Discharge distance: 40Cm
P:0.2MPa, Q: 10m3/h
P:0.3MPa, Q: 12m3/h
P:0.4MPa, Q: 40m3/h

 

 

 

راهنمای تخمین میزان نشت آب

Pipe Diameter: 50mm (Loosening of bolt and nut at joint)

 

P:0.2MPa, Q: 40m3/h
P:0.3MPa, Q: 49m3/h
P:0.4MPa, Q: 56m3/h

P:0.2MPa, Q: 40m3/h
P:0.3MPa, Q: 49m3/h
P:0.4MPa, Q: 56m3/h

P:0.2MPa, Q: 40m3/h
P:0.3MPa, Q: 49m3/h
P:0.4MPa, Q: 56m3/h

 

 

 

راهنمای تخمین میزان نشت آب

Pipe Diameter: 13mm (Service Pipe)

 

P:0.2MPa, Q: 1.0m3/h
P:0.3MPa, Q: 1.22m3/h
P:0.4MPa, Q: 1.41m3/h

P:0.2MPa, Q: 0.4m3/h
P:0.3MPa, Q: 0.49m3/h
P:0.4MPa, Q: 0.57m3/h

P:0.2MPa, Q: 0.1m3/h
P:0.3MPa, Q: 0.12m3/h
P:0.4MPa, Q: 0.14m3/h

 

راهنمای تخمین میزان نشت آب

Tap / Dia: 13mm

شرکت دانش بنیان فرآیند ارقام پرداز تولید کننده آشکارسازهای زیرسطحی و نشت یاب های تخصصی آب و میعانات نفتی، اطلاعات حاصل از تحقیقات متخصصین خود و داده ها و اطلاعات فنی از شرکت ها و شرکای تجاری خارجی خود همانند شرکت فوجی تکام ژاپن www.fujitecom.com را جهت ارتقاء دانش و نشر هر چه بیشتر اطلاعات بین متخصصین و صنعت گران حوزه نشت یابی آب، کاهش هدررفت آب و آب بدون درآمد را در اختیار قرار می دهد. جهت اطلاعات بیشتر و یا سئوالات احتمالی با مسیر های ارتباطی این شرکت با ما در تماس باشید.

با آرزوی مفید بودن اطلاعات این مقاله امیدواریم با یکدیگر گامی در سربلندی و آبادانی کشور عزیزمان ایران برداریم.

محتوای فنی ، آیکون ها ، تصاویر و کلیه حقوق مادی و معنوی این مقاله متعلق به شرکت دانش بنیان فرآیند ارقام پرداز می باشد و به منظور توسعه دانش و بهره مندی یکایک کارشناسان و متخصصین این حوزه از اطلاعات و تجربیات این شرکت استفاده از عکس ها و اطلاعات این مقاله بدون هیچگونه تغییر و با درج نام مقاله و نام شرکت دانش بنیان فرآیند ارقام پرداز بلامانع است.