مشارکت های اجتماعی

EN

تکنیک هوشمند انتخاب بهترین فیلترهای صوتی در نشت یاب های آکوستیک

دستگاه های نشت یاب آکوستیک آب عموما در باند فرکانسی 100 تا 1200 هرتز و یا 100  تا 2500  هرتز سیگنال های دریافتی از سنسورهای ژئوفون یا Pick-Up Sensor خود را فیلتر و تقویت می نمایند. از آنجا که این باند فرکانسی در محدوده ی شنوایی انسان واقع شده است سیگنال های تقویت شده مستقیما به بخش خروجی صدا بر روی هدفن قرار می گیرند و کاربر می تواند صدای حاصل از نشت آب را که در زیر زمین رخ داده است بشنود.