مشارکت های اجتماعی

EN

کشف نشت میعانات نفتی

Oil Leak Detection

کشف نشت میعانات نفتی

نشت در خطوط انتقال نفت و میعانات نفتی یکی از خسارت بارترین آسیب ها به محیط زیست کشورها را موجب می گردد و خسارات و اتلاف مالی وسیعی در کوتاه مدت و بلند مدت موجب میشود.. در این بخش برخی از کاربردهای محصولات سخت افزاری و نرم افزاری شرکت فرآیند ارقام پرداز در راستای کشف نشت میعانات نفتی ارائه میشود.
بسیاری از نشت ها در شبکه انتقال و توزیع نفت و میعانات نفتی بر اثر عوامل زیر رخ می دهند:
ضعف در سیستم حفاظت کاتودیک و ایجاد خردگی در بدنه لوله ها و اتصالات
نشست زمین، رانش در مناطقی از مسیر و عدم وجود بازرسی های زیر زمینی شبکه
آسیب های ناشی از اقدام به برداشت غیرمجاز از شبکه و انشعابات غیرمجاز
آسیب های ناشی از تغییرات ناگهانی فشار در شبکه و تنش های مکانیکی

به منظور آشنایی بیشتر با کاربردهای محصولات حوزه نفت و گاز شرکت فرآیند ارقام پرداز (دانش بنیان تولیدی) می توانید مطالب مفیدی در بخش مقالات و مطالعات موردی بدست بیاورید.