مشارکت های اجتماعی

EN

کشف دریچه ها و شیرخط های مفقودی

Hidden Valve & Manhole Detection

کشف دریچه ها و شیرخط های مفقودی

شیرخط های کنترلی و دریچه های مرتبط با شیرخط ها و درب منهول ها در بسیاری از پروژه های عمرانی شهری در زیر سطح آسفالت و یا خاک مدفون و نامرئی میشوند. در برخی موارد بدلیل تخریب های حاصل از خاکبرداری و یا سرقت بسیاری از موارد ذکر شده مفقود میشوند. عدم در دسترس قرار داشتن این اهداف مانع از ارائه خدمات در زمان صحیح شده و موجب خسارات مالی و افزایش زمان اجرای بسیاری فرآیندها می گردد. در این بخش تجهیزات و راهکارهای کشف دریچه ها و شیرخط های مفقودی بررسی می گردد.
به منظور کشف دریچه ها و شیرخط های شبکه یا مفصل ها و هر نوع هدف تاسیساتی مدفون در خاک می توان از فلزیاب های تاسیساتی استفاده نمود. فلزیاب های تاسیساتی شرکت فرآیند ارقام پرداز با دو تکنولوژی متفاوت و در مدل های متفاوت ارائه میشود.
فلزیاب های تاسیساتی با تکنولوژی PI (Pulse Induction) القای پالس
فلزیاب های CASPI-II و ORAMI-II با این تکنولوژی می باشند. این نوع تکنولوژی امکان آشکارسازی هر جنس فلز را دارد و در مدل CASPI-II امکان تعیین عمق هدف ، تخمین ابعاد حدودی هدف ، تفکیک جنس فلز نیز وجود دارد.
فلزیاب های تاسیساتی با تکنولوژی Magnetometer با عنوان Ferrous Metal Detector (مگنتومتر)
فلزیاب تاسیساتی مخصوص فلزات خانواده آهن CASPI-MAG با این تکنولوژی بوده و بر اساس اندازه گیری شدت میدان مغناطیسی زمین عمل می کند و امکان تفکیک جنس و تعیین عمق نداشته ولیکن عمق آشکارسازی بالایی دارند.
در بسیاری مواقع علائم و مارکرهای فیزیکی که بصورت شابلون رنگ در معابر زده میشود به مروز زمان و نماسازی محیطی از بین می روند و یا پلاک های فلزی و دریچه های فلزی دزدیده یا در پروژه های اصلاح پوشش معابر از بین می روند. در این شرایط فلزیاب های تاسیساتی هوشمند با عملکرد بی نظیر در محیط های شهری و پر تراکم به راحتی قادر به آشکارسازی اهداف مدفون نامرئی و مفقودی می باشند.
لازم به ذکر است در صورت وجود نقشه از مسیر لوله و کابل ها می تواند در آشکارسازی فلزیاب های تاسیساتی کمک کند و مسیر پیمایش محدودتر و صحیح را فراهم آورد.
در برخی موارد شیرخط هایی که در نقشه ها موجود است در عمل در شبکه نصب نشده اند لذا در این شرایط می بایست از تجهیزاتی همچون اسکن کننده های راداری استفاده کرد.

به منظور آشنایی بیشتر با کاربردهای محصولات حوزه نفت و گاز شرکت فرآیند ارقام پرداز (دانش بنیان تولیدی) می توانید مطالب مفیدی در بخش مقالات و مطالعات موردی بدست بیاورید.