مشارکت های اجتماعی

EN

نرم افزار و پروژه های تاسیساتی

Software

نرم افزار و پروژه های تاسیساتی

امروزه با توسعه تکنولوژی و افزایش کاربرد نرم افزارها و اپلیکیشن های تخصصی، بسیاری از تجهیزات از نرم افزارها تخصصی جهت افزایش بهره وری استفاده می کنند، هوش مصنوعی ، تهیه گزارش های حرفه ای، استفاده از قابلیت های تکنولوژی دیجیتال در محیط های صنعتی و تاسیساتی و بهره گیری از آنها در اجرای پروژه ها توسعه یافته است لذا در این بخش کاربردهایی از نرم افزارها و اپلیکیشن های تخصصی این شرکت ارائه میشود.

اپلیکیشن های تخصصی در حوزه ی آشکارسازی قابلیت های متعددی را به کاربر می دهد و فرصت استفاده از ویژگی های موجود بر روی گوشی های هوشمند و تبلت ها را فراهم می نماید. شرکت فرآیند ارقام پرداز همگام با نیاز جامعه صنعت کشور با دو رویکرد اپلیکیشن های تخصصی خود را توسعه داده است:
1- امکان تهیه گزارش های حرفه ای از عملکرد و مستندسازی نتایج اجرای پروژه ها (Reporting and Documentation)
2- هوشمند سازی با استفاده از پردازنده های تلفن های هوشمند و دسترسی کاربر به تکنولوژی هم افزا شده سطح بالا با کمترین هزینه (Technology Improving)

به منظور آشنایی بیشتر با کاربردهای محصولات حوزه نفت و گاز شرکت فرآیند ارقام پرداز (دانش بنیان تولیدی) می توانید مطالب مفیدی در بخش مقالات و مطالعات موردی بدست بیاورید.