مشارکت های اجتماعی

EN

آشکارسازی زیرسطحی تاسیسات

Underground Utility Detection

آشکارسازی زیرسطحی تاسیسات

یکی از بخش های پر اهمیت و حیاتی در فعالیت های میدانی، کسب اطلاعات از وضعیت تاسیسات مدفون در خاک می باشد. مسیر لوله های آب ، گاز ، کابل های برق ، کابل های مخابراتی و فیبرنوری ، کانال ها و … چالشی ترین بخش در حوزه فعالیت های توسعه ، نگهداری و کنترل در شهرها و مراکز صنعتی می باشد. تجهیزات و راه کارهای متعدد در راستای آشکارسازی و تهیه اطلاعات مکانی و توصیفی از تاسیسات مدفون در خاک وجود دارد که در این بخش برخی از کاربردهای محصولات سخت افزاری و نرم افزاری شرکت فرآیند ارقام پرداز در راستای آشکارسازی زیرسطحی تاسیسات مدفون در خاک ارائه میشود.
اهداف تاسیساتی در شبکه تاسیسات به دو دوسته کلی اهداف نقطه ای همانند شیرخط ها ، دریچه ها ، مفصل ها و … که اغلب از جنس فلزات خانواده آهن همانند فولاد ، چدن … می باشند و نمونه های دریچه های کامپوزیت و غیرفلزی نیز دارند و اهداف خطی، اهداف خطی نیز به دو دسته ی اهداف خطی فلزی و اهداف خطی غیرفلزی تقسیم میشوند.
برای هر بخش از اهداف تاسیساتی مدفون در خاک از شبکه تاسیسات راه کارهای متفاوتی جهت آشکارسازی وجود دارد که در ادامه به آنها اشاره میشود.

به منظور آشنایی بیشتر با کاربردهای محصولات حوزه نفت و گاز شرکت فرآیند ارقام پرداز (دانش بنیان تولیدی) می توانید مطالب مفیدی در بخش مقالات و مطالعات موردی بدست بیاورید.