ارزشهای محوری شرکت فرآیند ارقام پرداز

پایبندی به اصول و معیارهای علمی ، فنی و اخلاقی در تمامی زمینه های خدمات شرکت
ارائه صادقانه ی اطلاعات و مشاوره تجهیزات به مشتریان
در نظر داشتن اصول “کیفیت و رضایت مشتریان” به عنوان رمز پایداری و پیشرفت
ایجاد اثربخشی و بهره وری بالاتر با ارائه ی تجهیزات کارآمد ، نوآورانه و خلاقانه
رشد و بالندگی از طریق شایسته سالاری
بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان
حرکت در مسیر تعالی سازمانی از طریق شناسایی و پایش نتایج ملموس و مبتنی بر شواهد در تمامی ابعاد سازمان