تاییدیه تولید محصولات با فن آوری بالا از مرکز پژوهش، توسعه فناوری و صنایع نوین وزارت صنایع و معادن
عضو اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان نرم افزار های ایران
عضو انجمن بتن ایران
عضو انجمن ژئوفیزیک ایران
مجوز برگزاری دوره های آموزشی ویژه کارمندان دولت از مرکز اموزشی مدیریت دولتی
عضو وندور لیست شرکت ملی گاز ایران و پتروشیمی
عضو اتحادیه تولید کنندگان و تعمیرکاران الکترونیک و الکتروتکنیک تهران
پروانه بهره برداری تولید سیستم های آشکارسازی و ابزار دقیق الکترونیک از وزارت صنایع و معادن
جواز تأسیس واحد فنی و مهندسی از وزارت صنعت، معدن و تجارت