گواهی غرفه برتر
گواهی غرفه برتر

گواهی غرفه برتر

«دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب» با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت – آذر ماه 1398

این شرکت در دوره حضور خود در همایش توانسته بعنوان غرفه برتر از سمت دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت انتخاب گردد.


تقدیرنامه
تقدیرنامه

تقدیرنامه

«بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت , گاز ,پالایش و پتروشیمی- بهمن ماه 1399

از این شرکت در دوره حضور خود در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت , گاز ,پالایش و پتروشیمی . تقدیر شد.


لوح سپاس
لوح سپاس

لوح سپاس

«دوازدهمین نمایشگاه بین المللی نفت , گاز ,پالایش و پتروشیمی- ایران – عسلویه  اسفند ماه 1399

از این شرکت در دوره حضور خود در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی نفت , گاز ,پالایش و پتروشیمی- ایران – عسلویه . تقدیر شد.


نمایشگاه بین المللی صنعت آب و فاضلاب ایران
چهاردهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت آب و فاضلاب ایران

چهاردهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت آب و فاضلاب ایران

11 الی 14 مهرماه 97 نمایشگاه بین المللی تهران

شرکت دانش بنیان تولیدی فرآیند ارقام پرداز تولید کننده تجهیزات دانش بنیان در زمینه آشکارسازی ابزار دقیق تاسیسات در این دوره از نمایشگاه مفتخر به دریافت لوح گردید


تامین کننده برتر
دومین دوره تقدیر از تامین کنندگان برتر

دومین دوره تقدیر از تامین کنندگان برتر

شرکت گاز استان تهران – آذرماه 1397


مسابقه طراحی صنعتی ایران (آیدیران)
مسابقه طراحی صنعتی ایران (آیدیران)

مسابقه طراحی صنعتی ایران (آیدیران)

مسابقه طراحی صنعتی ایران – بهمن ماه 1397

این شرکت با دو محصول صادراتی خود با نام های PERIJA PLUS نشت یاب هشومند آکوستیک آب و FAP-SENSE دستگاه تست عملکرد کنتور آب در مسابقه برترین طراحی صنعتی ایران در سال 1397 شرکت کرده و هر دو محصول این شرکت از بین هزاران محصول ارائه شده به عنوان منتخب طراحی صنعتی ایران از این موسسه برگزیده شدند.

گواهینامه برند ملی
گواهینامه برند ملی از کنفدراسیون برند ایرانی

گواهینامه برند ملی از کنفدراسیون برند ایرانی

دوازدهم مهرماه 97 – سالن همایش های سازمان صدا و سیما

شرکت دانش بنیان فرآیند ارقام پرداز مفتخر به دریافت گواهینامه برند ایرانی از کنفدراسیون ایرانی گردید.


انجمن کیفیت و بهره برداری ایران
گواهی غرفه برتر

پروانه عضویت در انجمن کیفیت و بهره برداری ایران

دوازدهم مهرماه 97 – سالن همایش های سازمان صدا و سیما

شرکت دانش بنیان فرآیند ارقام پرداز مفتخر به دریافت پروانه عضویت در انجمن کیفیت و بهره برداری ایران گردید


گواهینامه چهره ماندگار مدیریت صنعت، معدن و تجارت
گواهینامه چهره های ماندگار مدیریت صنعت، معدن و تجارت

گواهینامه چهره های ماندگار مدیریت صنعت، معدن و تجارت

دوازدهم مهرماه 97 – سالن همایش های سازمان صدا و سیما

مدیرعامل محترم شرکت دانش بنیان فرآیند ارقام پرداز، خانم مهندس الهام ملزوماتی گواهینامه چهره های ماندگار مدیریت صنعت، معدن و تجارت را از مرکز پژوهش دریافت نمودند.


گواهی غرفه برتر
اولین همایش ملی مدیریت مصرف و هدر رفت آب

اولین همایش ملی مدیریت مصرف و هدر رفت آب

28 و 29 آذرماه 96 دانشگاه شهید بهشتی

شرکت دانش بنیان تولیدی فرآیند ارقام پرداز تولید کننده تجهیزات دانش بنیان در زمینه آشکارسازی ابزار دقیق تاسیسات در این همایش مفتخر بعنوان اسپانسر مفتخر به دریافت تندیس گردید


گواهی غرفه برتر
دریافت کارت کارآفرینی از مرکز پژوهش و آموزش مدیریت ایران

دریافت کارت کارآفرینی از مرکز پژوهش و آموزش مدیریت ایران

دوازدهم مهرماه 97 – سالن همایش های سازمان صدا و سیما

شرکت دانش بنیان فرآیند ارقام پرداز مفتخر به دریافت کارت کارآفرینی از مرکز پژوهش و آموزش مدیریت ایران گردید.


گواهینامه iso9001
گواهینامه iso9001

گواهینامه iso9001

دوازدهم مهرماه 97 – سالن همایش های سازمان صدا و سیما

شرکت دانش بنیان تولیدی فرآیند ارقام پرداز تولید کننده تجهیزات دانش بنیان در زمینه آشکارسازی ابزار دقیق تاسیسات در این همایش مفتخر به دریافت گواهینامه گردید


نمایشگاه بین المللی نفت و گاز
بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز<

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز

دهم خرداد ماه 96

شرکت دانش بنیان تولیدی فرآیند ارقام پرداز در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز بعنوان شرکت برتر در عرصه تولید تجهیزات دانش بنیان در زمینه آشکارسازی ابزار دقیق تاسیسات در این نمایشگاه مفتخر به دریافت تندیس گردید.


گواهی غرفه برتر
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران

هفتم مهرماه 95 – نمایشگاه بین المللی تهران

شرکت دانش بنیان تولیدی فرآیند ارقام پرداز تولید کننده تجهیزات دانش بنیان در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران بعنوان شرکت برتر تولید کننده تجهزات دانش بنیان در زمینه آشکارسازی ابزار دقیق تاسیسات انتخاب و مفتخر به دریافت تندیس این دوره از نمایشگاه بین المللی گردید.


نمایشگاه بین المللی
گواهی غرفه برتر

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران

بیست و چهارم مهرماه 96 – نمایشگاه بین المللی تهران

شرکت دانش بنیان تولیدی فرآیند ارقام پرداز تولید کننده تجهیزات دانش بنیان در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران بعنوان شرکت برتر تولید کننده تجهزات دانش بنیان در زمینه آشکارسازی ابزار دقیق تاسیسات انتخاب و مفتخر به دریافت تندیس این دوره از نمایشگاه بین المللی گردید.


نمایشگاه تخصصی انرژی
سومین نمایشگاه تخصصی انرژی (نفت،گاز،نیرو، پتروشیمی)

سومین نمایشگاه تخصصی انرژی (نفت،گاز،نیرو، پتروشیمی)

چهارم مهر ماه 90

شرکت دانش بنیان تولیدی فرآیند ارقام پرداز تولید کننده تجهیزات دانش بنیان در زمینه آشکارسازی ابزار دقیق تاسیسات در این نمایشگاه مفتخر به دریافت تندیس گردید.


توانمندیهای بهره برداری در صنعت آب و فاضلاب
نخستین جشنواره و نمایشگاه توانمندیهای بهره برداری در صنعت آب و فاضلاب

نخستین جشنواره و نمایشگاه توانمندیهای بهره برداری در صنعت آب و فاضلاب

بیست و یکم بهمن ماه 91

شرکت دانش بنیان تولیدی فرآیند ارقام پرداز تولید کننده تجهیزات دانش بنیان در زمینه آشکارسازی ابزار دقیق تاسیسات در نخستین جشنواره و نمایشگاه توانمندیهای بهره برداری در صنعت آب و فاضلاب مفتخر به دریافت لوح این دوره از جشنواره گردید.


گواهی غرفه برتر
دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب

دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب

28 و 29 آذرماه 96 دانشگاه شهید بهشتی

شرکت دانش بنیان تولیدی فرآیند ارقام پرداز تولید کننده تجهیزات دانش بنیان در دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران بعنوان شرکت برتر مفتخر به دریافت لوح این دوره از نمایشگاه بین المللی گردید.


نمایشگاه فنی آوری های نوین
هفتمین نمایشگاه فنی آوریهای نوین صرفه جویی در مصرف آب

هفتمین نمایشگاه فنی آوریهای نوین صرفه جویی در مصرف آب

بیستم آبان ماه 84

شرکت دانش بنیان تولیدی فرآیند ارقام پرداز تولید کننده تجهیزات دانش بنیان در زمینه آشکارسازی ابزار دقیق تاسیسات در این نمایشگاه مفتخر به دریافت تندیس و لوح این نمایشگاه گردید.


ششمین نمایشگاه بین المللی
ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسسات آب و فاضلاب

ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسسات آب و فاضلاب

پنجم آبان ماه 89

شرکت دانش بنیان تولیدی فرآیند ارقام پرداز تولید کننده تجهیزات دانش بنیان در زمینه آشکارسازی ابزار دقیق تاسیسات در این نمایشگاه بعنوان شرکت برتر مفتخر به دریافت تندیس این دوره از نمایشگاه گردید.


دومین نمایشگاه تخصصی انرژی
گواهی غرفه برتر

دومین نمایشگاه تخصصی انرژی (نفت،گاز،نیرو، پتروشیمی)

نهم بهمن ماه 89

شرکت دانش بنیان تولیدی فرآیند ارقام پرداز تولید کننده تجهیزات دانش بنیان در زمینه آشکارسازی ابزار دقیق تاسیسات در این نمایشگاه مفتخر به دریافت تندیس گردید.


اولین نمایشگاه بین المللی
دومین نمایشگاه تخصصی و اولین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب

دومین نمایشگاه تخصصی و اولین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب

دی ماه 84

شرکت دانش بنیان تولیدی فرآیند ارقام پرداز تولید کننده تجهیزات دانش بنیان در زمینه آشکارسازی ابزار دقیق تاسیسات در این نمایشگاه مفتخر به دریافت تندیس گردید.


نمایشگاه بین المللی
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی

اردیبهشت ماه 93

شرکت دانش بنیان تولیدی فرآیند ارقام پرداز تولید کننده تجهیزات دانش بنیان در زمینه آشکارسازی ابزار دقیق تاسیسات در این نمایشگاه مفتخر به دریافت لوح گردید.


نمایشگاه بین المللی
گواهی غرفه برتر

هجدهمین نمایشگاه بین المللی نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی

اردیبهشت ماه 92

شرکت دانش بنیان تولیدی فرآیند ارقام پرداز تولید کننده تجهیزات دانش بنیان در زمینه آشکارسازی ابزار دقیق تاسیسات در این نمایشگاه مفتخر به دریافت لوح گردید.