مشارکت های اجتماعی

مشارکت های اجتماعی

کمک به همنوعان و مشارکت در فعالیت های اجتماعی خیرخواهانه وظیفه احاد جامعه ، کلیه شخصیت های حقیقی و حقوقی می باشد. در طول چند دهه فعالیت اقتصادی شرکت فرآیند ارقام پرداز با مشارکت مدیران و کارکنان خود تلاش نموده است در حد توان در بزنگاه هایی به وظیفه اجتماعی خود عمل نماید امید است این مشارکت های اجتماعی که در حد توان این مجموعه بوده بخشی از دین ما به جامعه را ادا نموده باشد. با آرزوی شادی ، سلامتی و موفقیت تمام هموطنان و کشور عزیزمان ایران

۱۳۹۶/۰۲/۱۰ هدیه یک دستگاه LT3600 , CASPI-TECH گاز آذربایجان شرقی (کمک به امدادرسانی تاسیسات استان در حادثه زلزله )
۱۳۹۶/۰۲/۱۲ هدیه یک دستگاه LT3600 , CASPI-TECH گاز کردستان (کمک به امدادرسانی تاسیسات استان در حادثه سیل)
۱۳۹۶/۰۸/۲۳  خرید پتو و ملزومات گرمایشی جهت امداد رسانی به زلزله زدگان استان کرمانشاه
۱۳۹۶/۰۸/۲۳   خرید مواد غذایی جهت امداد رسانی به زلزله زدگان استان کرمانشاه
   
1397کمک به درمان بیماران سرطانی

 

 

۹۹/۰۸/۰۶

پرداخت به موسسه محک (موسسه حمایت از کودکان سرطانی)

۹۹/۰۸/۰۶

واریز به حساب ستاد دیه کشور بابت آزادسازی زندانی جرایم غیرعمد

۹۹/۰۹/۰۲

پرداخت به موسسه محک (موسسه حمایت از کودکان سرطانی)

۹۹/۱۲/۰۶

خرید مایحتاج گرمایشی و غذایی جهت کمک به زلزله زدگان سیخت استان کهگلویه و بویراحمد

۹۹/۱۲/۲۵

پرداخت به موسسه محک (موسسه حمایت از کودکان سرطانی)

 

 

۱۴۰۰/۰۴/۰۱

 واریز به حساب ستاد دیه کشور بابت آزادسازی زندانی جرایم غیرعمد

۱۴۰۰/۰۴/۲۳

خرید و هدیه ماسک بهداشتی جهت کمک به کنترل همگیری بیماری کرونا در استان سیستان و بلوچستان

۱۴۰۰/۰۴/۲۳

 خرید دارو جهت کمک به بهبود بیماران کرونا در استان سیستان و بلوچستان

۱۴۰۰/۰۵/۲۴

پرداخت به موسسه محک (موسسه حمایت از کودکان سرطانی)

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

 واریز به حساب ستاد دیه کشور بابت آزادسازی زندانی جرایم غیرعمد

 

 

۱۴۰1/۰6/22 واریز به حساب ستاد دیه کشور بابت آزادسازی زندانی جرایم غیرعمد به شماره 4160