محصولات جدید

شـرکت فــرآیـند ارقــام پــرداز، دانش بنیان تولیدی

شرکت دانش بنیان فرآیند ارقام پرداز ( با مسئولیت محدود) در سال 1380 در تهران با زمینه ی فعالیت طراحی ، تولید و تامین تجهیزات آشکارساز زیر سطحی و ابزار دقیق تاسیسات ثبت شده و امروز با کوله باری از تجربه و نوآوری ارائه دهنده ی تجهیزات نوین آشکارسازی زیر سطحی و ابزار دقیق مدرن تاسیسات می باشد.
مشاوره فنی ، تجهیزات مدرن ، آموزش تخصصی و حرفه ای و پشتیبانی کامل فنی مهندسی را کنار ما تجربه کنید.

یک دنیا تفاوت ، بی نهایت نوآوری 

دوره های آموزشی فرآیند ارقام پرداز

- دوره های تخصصی کاهش هدررفت آب (NRW)،  سیستم های آشکارساز زیرسطحی
- دارای مجوز آموزش پرسنل دولت (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

اخبار و رویدادها