آموزش رایگان سالیانه

شرکت دانش بنیان فرآیند ارقام پرداز به منظور بسط و توسعه دانش و انتقال تجربیات و دانش فنی خود به بدنه اجرایی شرکت های تاسیساتی کشور و پیمانکاران آن، سالیانه دوره های آموزشی محصولات ارائه شده خود را در سه نوبت برگزار می نماید.
با توجه به تقویم آموزشی شرکت که در ادامه ارائه شده است کلیه مشتریان شرکت با اولویت زمان ثبت نام و امتیاز آنان در باشگاه مشتریان شرکت می توانند از خدمات آموزشی رایگان این شرکت استفاده نمایند.
کد دوره عنوان دوره تخصصی تاریخ برگزاری طول دوره ظرفیت هزینه
101 فلزیاب و مارکریاب های تأسیساتی 1 روز 6 نفر ۰۰ ریال
102 لوله یاب کابل یاب های خطوط فلزی 1 روز 6 نفر ۰۰ ریال
103 لوله یاب کابل یاب های خطوط غیرفلزی (GPR) 1 روز 6 نفر ۰۰ ریال
104 لوله یاب کابل یاب های خطوط غیرفلزی (AML) 1 روز 6 نفر ۰۰ ریال
105 نشت یاب های آکوستیک آب 1 روز 6 نفر ۰۰ ریال
106 نشت یاب های رادیویی و سیستم های مونیتورینگ 1 روز 6 نفر ۰۰ ریال