نشت یاب خطوط آب

شرکت دانش بنیان تولیدی فرآیند ارقام پرداز بعنوان تولید کننده و نماینده رسمی شرکت FUJITECOM Inc. ژاپن مدرن ترین تجهیزات نشت یابی و کاهش هدررفت آب NRW Equipment (Non-Revenue Water Equipment) با تکنولوژی آکوستیک ، رادیویی، لاگرها و گازهای خنثی را ارائه می نماید.
شرکت دانش بنیان تولیدی فرآیند ارقام پرداز بعنوان رهبر و پیشرو صنعت آشکارسازی زیرسطحی ، نشت یابی و ابزار دقیق تاسیسات همراه با ارائه برترین تجهیزات این صنعت، آموزش های رایگان، دوره های حرفه ای و اپلیکیشن های تخصصی نشت یابی را نیز ارائه می نماید.
” یک دنیا تفاوت ، بی نهایت نوآوری”

مارکر و مارکریاب تاسیساتی

مارکر و مارکریاب تاسیساتی

مارکر و مارکریاب تاسیساتی

مارکر و مارکریاب تاسیساتی