نشت یاب خطوط آب

شرکت دانش بنیان تولیدی فرآیند ارقام پرداز بعنوان تولید کننده و نماینده رسمی شرکت FUJITECOM Inc. ژاپن مدرن ترین تجهیزات نشت یابی و کاهش هدررفت آب NRW Equipment (Non-Revenue Water Equipment) با تکنولوژی آکوستیک ، رادیویی، لاگرها و گازهای خنثی را ارائه می نماید.
شرکت دانش بنیان تولیدی فرآیند ارقام پرداز بعنوان رهبر و پیشرو صنعت آشکارسازی زیرسطحی ، نشت یابی و ابزار دقیق تاسیسات همراه با ارائه برترین تجهیزات این صنعت، آموزش های رایگان، دوره های حرفه ای و اپلیکیشن های تخصصی نشت یابی را نیز ارائه می نماید.
” یک دنیا تفاوت ، بی نهایت نوآوری”

مارکر و مارکریاب تاسیساتی

مارکر و مارکریاب تاسیساتی

مارکر و مارکریاب تاسیساتی

مارکر و مارکریاب تاسیساتی

نشت یاب خطوط آب

نشت یاب خطوط آب

نشت یاب خطوط آب

نشت یاب خطوط آب

نشت یاب خطوط آب

نشت یاب خطوط آب

نشت یاب خطوط آب

نشت یاب خطوط آب