طرح و ایده های جدید

شرکت دانش بنیان فرآیند ارقام پرداز به منظور کشف ایده ها و طرح های نو با هدف طراحی و ساخت محصول جدید در حوزه ی فعالیت خود و یا نوآوری و ابداعی در خدمات فنی مهندسی از کلیه اساتید ، دانشجویان ، کارشناسان ، مدیران و اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می نماید با تکمیل فرم زیر امکان همکاری دو جانبه را در راستای تحقق ایده های خود ممکن سازند.
لازم به ذکر است پیش از ارائه ی جزئیات طرح و ایده کلیه مراحل قانونی توسط بخش حقوقی شرکت جهت حفظ حریم و مالکیت معنوی ایده و طرح انجام میگیرد.
  • Max. file size: 15 MB.