فرصت های همکاری

متقاضیان همکاری با شرکت دانش بنیان فرآیند ارقام پرداز می توانند با تکمیل فرم زیر تقاضای خود را جهت بررسی استخدام در واحد مورد نظر ارائه نمایند. در اسرع وقت پس از بررسی مستندات ارسالی نتیجه از طریق آدرس ایمیل ارائه میگردد.

فرصت های همکاری

  • YYYY slash MM slash DD
  • Max. file size: 5 MB.
  • Max. file size: 10 MB.