گارانتی و پشتیبانی فنی

مطابق با سیاست های کلان شرکت دانش بنیان فرآیند ارقام پرداز و به منظور قدردانی از حمایت های مشتریان محصولات تولیدی شرکت، خدمات فنی آموزشی زیر برای این محصولات ارائه می شود:
گارانتی و خدمات پس از فروش محصولات تولیدی شرکت:
1.  سه سال گارانتی تعویض
2.  ده سال خدمات پس از فروش
3.  آموزش رایگان محصولات
4.  سرویس فنی رایگان سالیانه
5. عضویت در خبرنامه علمی شرکت
6.  20درصد تخفیف و اولویت ثبت نام در دوره های آموزشی تخصصی

گارانتی و خدمات پس از فروش محصولات خارجی:
1.  یکسال گارانتی
2. پنج سال خدمات پس از فروش
3. آموزش رایگان محصولات
4. عضویت در خبرنامه علمی شرکت
5. 20درصد تخفیف و اولویت ثبت نام در دوره های آموزشی تخصصی